Order by SMS

PLACE YOUR FAVOURITE ORDER USING SMS/ Text Message

To order an SMS, send an SMS   “Product Code”  SPACE  “Address”   to  9802827684

यो सेवा मार्फत तपाईहरु ले सजिलै एक Message (SMS) बाट रोजेको सामान खरिद गर्न सक्नु हुनेछ | यस्को लागि तपाईले रोज्नु भएको सामानको Code   पठाउने Address लेखेर  9802827684 मा पठाउनु पर्ने |

 अनि पाउनु हुनेछ रोजेको सामान आफ्नै ठाउमा सजिलै संग